X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
دوستدار همیشه گی نازنین و غزل و افسانه
شنبه 19 بهمن 1387
الوداع خاطره ها...

در آن بستر که میمیرد نفس در سینه ها خاموش

نمی خواهم که کس از مردن من باخبر باشد

نمی خواهم که مادر سختی جان کندنم بیند

نمی خواهم پدر بر هم نهد چشمان بازم را

ولی مادر اگر روزی رفیقی مهربان آمد ز تو پرسید او را کو؟

بگو در بستر ناکامی و حسرت شبی جان داد!

بگو تا لحظه آخر چنین می گفت:

عزیزانم....رفیقانم......خداحافظ......خداحافظ