X
تبلیغات
زولا
دوستدار همیشه گی نازنین و غزل و افسانه
شنبه 19 بهمن 1387
نمی دانم چه حکمی است ...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
همیشه در بچگی دختر ها عاشق عروسک ها می شوند

و پسر ها عاشق مردهای غول پیکر !!!

اما نمی دانم چه حکمتی است وقتی که بزرگ می شوند: 

دختر ها عاشق مردهای غول پیکر می شوند

و پسر ها عاشق عروسک ها.