دوستدار همیشه گی نازنین و غزل و افسانه
پنج‌شنبه 29 مرداد 1388
خط آخر

چند تا چشمه خشک بشه چند تا پری جادو کنه

پلک من برفهای چند زمستون رو پارو کنه

چند نفر تو خواب من آسه بیان خسته برن

تا غروب خاطره عشق تو رو جارو کنه

828900sg0xexm8up.gif