دوستدار همیشه گی نازنین و غزل و افسانه
پنج‌شنبه 29 مرداد 1388
دلتنگی

ولی با دلتنگی‌ات چه می‌کنی؟

نگو که دلتنگ نیستی،‌

چرا که نمی‌توانی غمی که این روزها در ته چشمت موج می‌زند را پنهان کنی.

734248i7fhh6pc8c.gif

انگار هنوز خو نگرفته‌ای به درختانی که هیچ وقت پشتشان قایم‌باشک بازی نکرده‌ای،

پنجره‌هایی که بوی قرمه‌سبزی آشپزخانه را به کوچه هدیه نمی‌کنند،

کوچه‌هایی که در آن ها گم نشده‌ای و خیابان‌هایی که تو را به یاد هیچ کس نمی‌اندازد.

709103t0m0zgskln.gif

نمی‌دانم، شاید این منم که اشتباه می‌کنم،

2zxxojs.gif

به قول شاعری که نمی‌شناسمش:

TinyPic image

شنیده‌ام که رفته‌ای بهار را میان مرزهای تازه جست‌وجو کنی

بهار را چنین خیال کن که یافتی!

تو جان خسته را چه می‌کنی؟